Spring til indhold

Tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder, hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed udvælger hvert år, hvilke målepunkter der vil blive målt på. Den orientering offentliggøres på Styrelsens hjemmeside under Ældretilsynet og det politiske udvalg på området orienteres.

Tilsyn er uanmeldte på de institutioner, som Styrelsen anmelder, at de på et tidspunkt vil komme på tilsyn på. Og tilsynet kan komme som reaktion på en henvendelse til styrelsen, kaldet reaktivt tilsyn.

Årets tilsyn behandles politisk, når de endelige tilsyn foreligger. Rapporter offentliggøres på distrikternes hjemmeside, når de er godkendt fra styrelsen, selvom de fremstår som foreløbige.

Udover tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed udøver Vordingborg Kommune tilsyn med hjemmepleje, sygepleje og plejecentre jf. Servicelove § 151. Den politiske behandling offentliggøres på Vordingborg Kommunes hjemmeside under det politiske udvalg på området.

Kommunal tilsynsrapport - plejecenter

Kommunal tilsynsrapport - hjemmepleje

Kommunal tilsynsrapport - samlet konklusion

Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsynsrapporter

Tilsyn - retningslinjer